• Od 01 września 1974r. rozpoczął działalność Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Kolnie przy ul. Proletariackiej 1 w nowo pobudowanym budynku.
  • Na podstawie Zarządzenia 70/76 Wojewody Łomżyńskiego z dnia 27 sierpnia 1976r. Internat od dnia 15 sierpnia 1976r. przekształcono w Bursę Szkolnictwa Zawodowego Nr 1 w Kolnie.
  • Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 01 września 1982r. Nr 11/82 przekształcono Bursę Szkolnictwa Zawodowego Nr 1 w Kolnie na Bursę Szkolną Nr 1 w Kolnie.
  • Uchwałą nr 2/2012/2013 Rady Pedagogicznej z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie Statutu Bursy Szkolnej w Kolnie ustalono m.in. pełną nazwę na Bursa Szkolna w Kolnie.