Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

„Wiedzę możemy zdobywać od innych,

ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

A. Mickiewicz

 

Misja Bursy Szkolnej

Jesteśmy placówką zapewniającą uczniowi wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do dalszej nauki i samodzielnego życia na miarę XXI wieku. Misja, którą określiliśmy w codziennej pracy wychowawczej to przygotowanie wychowanka przebywającego w naszej bursie do wychowania człowieka dbającego o swój wygląd, rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalny. Wychowawca, który ma możliwość wpływania na procesy planowania i realizacji zmian w najbliższym otoczeniu, które mogą być wstępem do procesów demokratycznego podejmowania decyzji. Pragniemy, aby nasi absolwenci, zgodnie z własnymi predyspozycjami, uzdolnieniami świadomie dokonywali odpowiednich wyborów.