Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie

Opiniowanie

OPINIOWANIE

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

Opinie wydaje się na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego. Korzystanie z pomocy udzielanej przez  Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Jak uzyskać opinię?

Ważne:

Potrzebne druki (wniosek, informacja z placówki i inne) znajdują się w sekretariacie Poradni oraz w zakładce „ Druki do pobrania ”