Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie

WWR

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

  Jeżeli Twoje dziecko:

     ( w wieku od 0 do 6 – ciu lat)

 

Możesz zgłosić się do naszej poradni :

 

 

 

Za podjęciem jak  najwcześniejszego wspomagania rozwoju dzieci przemawiają następujące przesłanki:

 

 

 

W przypadku dzieci, u których występują opóźnienia rozwojowe z różnych przyczyn, trzeba podjąć jak najwcześniejsze działania wspomagające ich rozwój dlatego celem naszej pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r , poz. 1635)  jest:

„… pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole…”.

Jak wynika z powyższego już od momentu pierwszych objawów nieprawidłowości  w rozwoju psychoruchowym, a więc  od pierwszych miesięcy życia dziecka, możemy je korygować, a także zapobiegać ich pogłębianiu się.

Bardzo ważną częścią terapii jest współpraca z rodzicami, gdyż to właśnie ona jest kluczem do sukcesu w rehabilitacji tak ruchowej, jak i psychologicznej, logopedycznej czy pedagogicznej.

 

Rodziców zainteresowanych zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zapraszamy do naszej poradni.