Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
PORTAL INFORMACYJNY
                               
POWIATU KOLNEŃSKIEGO
 
 
Rozpoczęły się prace przebudowy drogi powiatowej nr 1895B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy
Rozpoczęły się prace przebudowy drogi powiatowej nr 1895B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy Droga została dofinansowana przez Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach działania „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych”, objętego PROW na lata 2014-2020. Wsparcie finansowe do przebudowy drogi włożyła Gmina Mały Płock. Na obecnym etapie wykonywane są prace wykorytowania i wyrównania drogi, a następnie jej zagęszczenia żwirem.

Na zdjęciu: Stanisław Wiszowaty Starosta Kolneński, Józef Dymerski Wójt Gminy Mały Płock oraz Robert Wacław Nadara Wicestarosta Kolneński.
Monday, May 22, 2017