W miejscowości Sokoły gm. Stawiski trwają pracę budowlane polegające na dokończeniu ciągu pieszego (chodnika).

...

Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie wykonują prace polegające na utwardzeniu pasa

...

W miejscowości Danowo rozpoczęły się prace związane z poszerzeniem nawierzchni jezdnej drogi

...

Zalecenia dla ludności - plik

Przed nami nowy rok szkolny, w którym wprowadzamy zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej

...