Dnia  10  listopada 2017r. w Starostwie Powiatowym w Kolnie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Na posiedzeniu dokonano oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli z terenu  powiatu kolneńskiego za okres roku bieżącego. Wzorem lat ubiegłych omawiano także  sprawy związane z bezdomnością i działaniami pomocowymi  osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji  życiowej w okresie zimowym.