Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów. W ramach konkursu do dofinansowania przewidziane zostały następujące zadania:

1. Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych;
2. Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;
3. Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Termin składania wniosków upływa 29 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania dotacji, warunków realizacji zadań oraz trybu składania i rozpatrywania wniosków ujęte są w Decyzji nr 52 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

Szczegóły na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki - kliknij