Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie została dopuszczona do użytku. Po odbiorze technicznym wykonanym przez zamawiającego, a następnie po pozytywnych kontrolach przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kolnie, Powiatowy Nadzór Budowlany wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie sali sportowej. Jak widać na zdjęciach, uczniowie szkoły od razu zaczęli zajęcia wychowania fizycznego w obiekcie.