Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego odbędzie się dnia 10 lutego 2018 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4.

Przegląd organizowany jest od prawie 30 lat. Nadrzędnym celem jest integracja różnych grup kulturowych i wiekowych, propagowanie różnorodności form teatrów ludowych oraz prezentacja wielokulturowości województwa podlaskiego. Laureaci tego przeglądu będą mieli możliwość reprezentowania województwa podlaskiego na imprezach ogólnopolskich o podobnym charakterze.

Serdecznie zapraszamy do udziału!