Ogłoszenie o treningowym włączeniu syren alarmowych na terenie POWIATU KOLNEŃSKIEGO (Miasto Kolno, miejscowości: Stawiski, Mały Płock) w dniu 10 kwietnia 2019 r.

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Kolnie informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2019 r., o godz. 841 zostaną uruchomione syreny alarmowe na 1 minutę (sygnał ciągły) jako wyraz uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej.

 

Uruchomienie syren w tym dniu będzie jednoczesnym testem sprawności systemu alarmowania, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.