Realizowane są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na drodze powiatowej nr 1888B w okolicach miejscowości Krusza oraz Charubin. Przeprowadzono również uzupełnienie poboczy na całości drogi powiatowej nr 1861B (droga relacji Tyszki Łabno – Świdry).