Relacja zredagowana przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Kolnie

Obchody 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce

W 2019 roku obchodzimy jubileusz 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce. Jest on przede wszystkim doskonałą okazją do przypomnienia działań służb sanitarnych na rzecz utrzymania bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego.

 Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegnie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Akty prawne będące podstawą naszego działania pozwalają na rozwiązywanie problemów zdrowia publicznego w sposób kompleksowy, polegający na przeprowadzaniu w ramach nadzoru bieżącego i zapobiegawczego kontroli i badań laboratoryjnych. Nasze badania są wiarygodne we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  Współczesność Państwowej Inspekcji Sanitarnej tworzą przede wszystkim kompetentni , dobrze wykształceni pracownicy , w zdecydowanej większości legitymujące się wyższym wykształceniem, posiadający ukończone specjalizacje lub studia podyplomowe.

Kompleksowe rozwiązywanie problemów zdrowia publicznego, zgodnie z zapisami ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, to nie tylko nadzór bieżący i zapobiegawczy, badania laboratoryjne, ale również powszechna edukacja zdrowotna i promocja zdrowia realizowana we współpracy z innymi jednostkami.


Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kolnie jest koordynatorem wielu programów profilaktycznych kierowanych do różnych grup społeczeństwa, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Celem tych programów jest wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców województwa podlaskiego, a w dalszej perspektywie umocnienie zdrowia.

10 czerwca 2019 r. w Auli Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce.

 Na jubileusz zostali zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa, władze rektorskie podlaskich uczelni, przedstawiciele administracji zespolonej i niezespolonej, dyrektorzy szpitali woj. podlaskiego, zespoły ds. zakażeń szpitalnych i inni znamienici goście.

 Przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji, odbyło się spotkanie dotyczące  współpracy państwowej inspekcji sanitarnej z lekarzami POZ. W spotkaniu udział wzięli Główny Inspektor Sanitarny dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Konsultant wojewódzki medycyny rodzinnej – prof. Sławomir Chlabicz, lek. med. Joanna Zabielska-Cieciuch oraz lek. med. Joanna Szeląg z Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie.  Uroczystość rozpoczął występ Chóru im. Stanisława Moniuszki. Następnie Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku Pani Elżbieta Kraszewska przywitała wszystkich zaproszonych gości. Rys historyczny służb sanitarno-epidemiologicznych w woj. podlaskim zaprezentował kierownik Oddziału Promocji Zdrowia WSSE w Białymstoku. Pracownik  z Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku przedstawił cele i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Następnie głos zabrał Pan  Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, który nakreślił kierunek zmian, skierowanych głównie na edukację społeczeństwa w zakresie dbałości o zdrowie.

Zebranych przywitał również Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, który podziękował za całokształt pracy służbom sanitarnym.

Kolejnym,  ważnym elementem obchodów było wręczenie odznaczeń zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. podlaskiego. Złotym medalem zostało  odznaczonych 14 pracowników, medalem srebrnym 3. Odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” otrzymało 10 osób. 

Obchody zakończył wykład prof. dr hab. Marcina Moniuszki  z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pt. „Gdy rozum śpi…”.

Organizatorem uroczystości była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Białymstoku przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Patronaty honorowe objęły: Polskie Radio Białystok oraz TVP 3 Białystok.