Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOLNIE

 

Imię i nazwisko:  Katarzyna Sikorska

Email:  iod@powiatkolno.pl