W ramach zadań w dziedzinie zamówień publicznych istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie jej do archiwum. W tym dziale znajdą Państwo odnośniki do archiwalnych dokumentów z poprzednich lat.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieogrqaniczony na utworzenie miejsc parkingowych oraz miejsc odpoczynku i rekreacji w rejonie ul Nowej 23 w Naszym Mieście został rozstrzygnięty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.