Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie

Strona główna

Witamy na naszej stronie

W ZWIĄZKU ZE WZNOWIENIEM BEZPOŚREDNIEJ PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOLNIE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURĄ DIAGNOZY W SYTUACJI ZAGROŻENIA COVID-19:

  1. Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający pod kątem zasadności, pilności, konieczności itp.
  2. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne zgodnie z analizą specjalistów poradni.
  3. Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę).
  4. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Nie wyrażenie zgody (warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
  5. Dziecko/uczeń, umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w maseczkę, rękawiczki jednorazowe, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), chusteczki higieniczne.
  6. Na wizytę dziecko/uczeń przychodzi z jednym rodzicem bez osób towarzyszących.
  7. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca i dziecko/uczeń są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.
  8. Badany i rodzic ma obowiązek posiadać własną maseczkę/przyłbicę i rękawiczki jednorazowe.
  9. Dziecko/uczeń umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
  10. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami prowadzony jest telefonicznie.

 

Zmiany w organizacji pracy poradni

W związku ze zmianami pracy poradni w okresie do 26 kwietnia 2020 r. prosimy o zapoznanie się z informacją o preferowanych sposobach kontaktu z naszą placówką.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach 8.00-15.00, pod nr 86 278 21 81

E-mail: ppp@powiatkolno.pl

 

Kontakt ze specjalistami poradni ma miejsce drogą mailową:

 

psychologowie:

Ewelina Trzcińska-Polkowska                     etrzcinska@powiatkolno.pl

Magdalena   Pękalak-Pawłowicz                mpekalak@powiatkolno.pl

Justyna Witkowska                                      jwitkowska@powiatkolno.pl

Justyna  Śniadach                                         jsniadach@powiatkolno.pl

 

pedagodzy:

Beata Zduńczyk                                            bzdunczyk@powiatkolno.pl

Artur Tomasz Sutkowski                            asutkowski@powiatkolno.pl

Aneta Zadroga                                             azadroga@powiatkolno.pl

 

logopedzi:

Anna Mrozowicz                                          amrozowicz@powiatkolno.pl

Barbara Twarowska                                   btwarowska@powiatkolno.pl

Katarzyna Kulągowska                                kkulagowska@powiatkolno.pl

 

 

rehabilitant:

Magdalena Wietecha                                   mwietecha@powiatkolno.pl

 

 

 

UWAGA – WAŻNY KOMUNIKAT!!!

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie

i bezpieczeństwo rekomendujemy

o ograniczenie osobistych wizyt w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie

i zgłaszanie wszystkich pilnych spraw poprzez

kontakt telefoniczny lub e-maliowy.

 

Należy pamiętać, że o udziale lub rezygnacji dziecka z zajęć decyduje rodzic, który ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo własnego dziecka.

 

Dyrektor i pracownicy Poradni