Jesteś tutaj: Start / O Poradni / Historia

Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

HISTORIA

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie została powołana z dniem 1 października 1975r. przez Inspektora Oświaty i Wychowania w Kolnie za zgodą Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łomży jako Poradnia Wychowawczo - Zawodowa. 

Na podstawie Aktu Przekształcenia Nr 3/9 Kuratora Oświaty w Łomży z dniem  27 września 1993r. została przekształcona z Poradni Wychowawczo - Zawodowej na Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną.

Z dniem 01 stycznia 1999 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie stała się jednostką organizacyjną powiatu Kolneńskiego – zgodnie z pismem Starosty Kolneńskiego z dnia 2 stycznia 1999r.

Organem prowadzącym  poradnię jest Starostwo Powiatowe w Kolnie, a  organem sprawującym nadzór  pedagogiczny jest Podlaski  Kurator Oświaty w Białymstoku.

Poradnia swoją działalnością obejmuje wszystkie placówki oświatowo–wychowawcze i opiekuńczo–wychowawcze znajdujące się na terenie:

1) Miasta i Gminy Kolno,

2) Miasta i Gminy Stawiski,

3) Gminy Turośl,

4) Gminy Mały Płock,

5) Gminy Grabowo.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie jest placówką powołaną do udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielającą rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia udziela pomocy uczniom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kolneńskiego, ich rodzicom i nauczycielom jak również  dzieciom nie uczęszczającym do szkoły (przedszkola) a także ich rodzicom, zamieszkałym na terenie działania Poradni.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez  Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.