Jesteś tutaj: Start / WWR

WWR

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

  Jeżeli Twoje dziecko:

     ( w wieku od 0 do 6 – ciu lat)

 • jest wcześniakiem
 • jest z ryzyka okołoporodowego
 • ma wady wrodzone
 • ma opóźniony rozwój mowy lub wadę wymowy
 • jest nadruchliwe, ma kłopoty z koncentracją uwagi
 • ma problemy z samoobsługą
 • unika zabaw z rówieśnikami
 • ma słabą koordynację ruchów
 • trudno mu utrzymać równowagę
 • z trudem i niechęcią uczy się pisać i czytać, ma słabą pamięć
 • budzi Twój niepokój swoim zachowaniem

 

Możesz zgłosić się do naszej poradni :

 

 • przeprowadzimy badania
 • postawimy diagnozę
 • opracujemy indywidualny program terapii dla Twojego Dziecka
 • zastosujemy nowoczesne metody terapii i rehabilitacji
 • zajęcia prowadzone będą przez:
  • logopedę
  • pedagoga
  • psychologa
 • prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe
 • udzielamy wsparcia rodzicom w ramach GRUPY WSPARCIA  I INDYWIDUALNYCH   KONSULTACJI

 

 

Za podjęciem jak  najwcześniejszego wspomagania rozwoju dzieci przemawiają następujące przesłanki:

 

 • wyjątkowo duża plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju oraz związana z tym możliwość korekcji zaburzonych funkcji i kompensacji deficytów
 • możliwość zahamowania rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu, a czasami nawet całkowitego zatrzymania niekorzystnych zmian
 • większa podatność małych dzieci na postępowanie rewalidacyjne i w efekcie szybsze postępy usprawniania
 • możliwość wspólnego wypracowania programu wychowawczego obejmującego dziecko niepełnosprawne, który pozwoli na lepszy kontakt z dzieckiem i prawidłową terapię
 • łatwiejsze generalizowanie przez dzieci wypracowanych umiejętności i nawyków
 • narastanie wielu zaburzeń wraz z wiekiem i utrudnienie terapii oraz edukacji dzieci starszych
 • rodzice małych dzieci mają więcej nadziei, sił, zapału i wiary, dlatego są bardziej zaangażowani we współpracę ze specjalistami i we własny udział terapii dziecka.

 

 

W przypadku dzieci, u których występują opóźnienia rozwojowe z różnych przyczyn, trzeba podjąć jak najwcześniejsze działania wspomagające ich rozwój dlatego celem naszej pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r , poz. 1635)  jest:

„… pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole…”.

Jak wynika z powyższego już od momentu pierwszych objawów nieprawidłowości  w rozwoju psychoruchowym, a więc  od pierwszych miesięcy życia dziecka, możemy je korygować, a także zapobiegać ich pogłębianiu się.

Bardzo ważną częścią terapii jest współpraca z rodzicami, gdyż to właśnie ona jest kluczem do sukcesu w rehabilitacji tak ruchowej, jak i psychologicznej, logopedycznej czy pedagogicznej.

 

Rodziców zainteresowanych zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zapraszamy do naszej poradni.